Hanako V for Vendetta. Not mine.. lol katawa shoujo Hanako v for vendetta