x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#47 to #39 - mynameisenzo (07/22/2013) [-]
So yeah...
#88 to #87 - mynameisenzo (07/23/2013) [-]
Weetje Nederlands is eigenlijk best wel een kut taal. We zijn ook de enige op de wereld die gewoon met kanker schelden. Wtf is er mis met ons...?
#89 to #88 - chaldin (07/23/2013) [-]
Ja klopt, slaat eigenlijk nergens op. Ik denk gewoon dat het makkelijker is om er een bijvoeglijk naamwoord tussen te proppen in het Nederlands dan in een andere willekeurige taal.
User avatar #90 to #89 - mynameisenzo (07/25/2013) [-]
Jamaar weetje dat je dan het woord kanker neemt snap ik niet helemaal, ik bedoel in het Engels kun je **** voor ongeveer alles gebruiken, zouden we in het Nederlands ook kunnen doen, maarja, ******* retards die we zijn, hebben we kanker gekozen. Ik heb echt een ******* haat aan Nederlanders. Vooral de typische VMBO'er. Ik bedoel niks mis met VMBO ofzo, maar de mensen die er zitten zijn over het algemeen niet echt mijn favoriet als je begrijpt wat ik bedoel.
User avatar #91 to #90 - chaldin (07/30/2013) [-]
ik snap je
User avatar #92 to #91 - mynameisenzo (08/01/2013) [-]
Ja precies, jij voelt me gewoon.
User avatar #93 to #92 - lordreginald (09/08/2013) [-]
Ik kan niet spreken Nederlands :I
User avatar #94 to #93 - mynameisenzo (09/08/2013) [-]
Haha you're so stupid you don't even speak Dutch! xD
I don't speak Dutch either.
 Friends (0)