x
Click to expand

Kedi Katili Mustafa Can Aksoy

 

Öğrencilerinizden edebiyat bölümü öğrencisi Mustafa Can Aksoy kediyi bıçaklayarak kedinin kuyruğundan sürüyerek ölümüne sebebiyet vermiştir. Can Aksoy'un okuldan atılmasını istiyoruz. bugün masum hayvanı öldüren yarın insan öldürür. Hayvanlara işkenceye bir nebze durdurabilmek için tepkimizi göstermeliyiz.

Kedi Katili Mustafa Can Aksoy #HayvanKatilleriCezasızKalmasın #canaksoy | +18
Kedi Katili Mustafa Can Aksoy #HayvanKatilleriCezasızKalmasın #canaksoy | +18
Kedi Katili Mustafa Can Aksoy #HayvanKatilleriCezasızKalmasın #canaksoy | +18

öğrenci,eskişehir,katil,Kedi Katili Mustafa Can Aksoy,Can Aksoy,#canaksoy,#HayvanKatilleriCezasız K­almasın,Mustafa Can Aksoy,eskişehir,Eskişehir'de görülmemiş vahşet,kedi katili,mustafa can aksoy,kedi işkence,kedi katili mustafa,mustafa kedi işkence,kediye işkence,kedi işkence mustafa can aksoy

-5
Views: 4828
Favorited: 0
Submitted: 02/10/2014
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to mutlumedya Subscribe to funny submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #3 - alphavsomega (02/10/2014) [-]
YOU DICK
#2 - leobreacker (02/10/2014) [-]
Seven hells what the 			****		 man
Seven hells what the **** man
User avatar #1 - peanutsaurusrex ONLINE (02/10/2014) [-]
WHAT THE ****

PHANACT

THIS IS JUST

AUGH
 Friends (0)