Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#18 - koalasaurus
Reply +3 123456789123345869
(10/17/2013) [-]
luister eens hier lelijke nederlanders   
dit kan ook een belgische mcdonalds zijn   
dus stop die kak en ga terug naar je tulpen
luister eens hier lelijke nederlanders
dit kan ook een belgische mcdonalds zijn
dus stop die kak en ga terug naar je tulpen
User avatar #32 to #18 - Scorch
Reply 0 123456789123345869
(10/17/2013) [-]
touché
#24 to #18 - justleaving
Reply +4 123456789123345869
(10/17/2013) [-]
Waarom zo serieus?