Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
User avatar #1 - lozac
Reply +3 123456789123345869
(10/07/2012) [-]
swedish subs XD
#5 to #1 - hongkong
Reply +2 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
User avatar #6 to #5 - lozac
Reply +1 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
Damer
#7 to #6 - hongkong
Reply +1 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
User avatar #8 to #7 - lozac
Reply 0 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
have anymore? btw where you from?

har du fler?
#10 to #8 - hongkong
Reply +2 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
User avatar #9 to #8 - hongkong
Reply 0 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
ja e svensk... varör skulle ja annars etc etc ?
User avatar #11 to #9 - lozac
Reply 0 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
internet min käre vän

kanske bara hade en folder med svenska bilder eller vad man ska säga
#12 to #11 - hongkong
Reply 0 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
skalman e ju svensk.. men ja kan tänka mig ffler kommer lägga upp fina reaktionbilder för oss svenska.

Trust in the internet you must
User avatar #13 to #12 - lozac
Reply 0 123456789123345869
(10/08/2012) [-]
ååååh skalman <3

trust the internet i shall