Lazy days. En stol er et møbel som er beregnet for én person til å sitte på. En tradisjonell stol er lett å flytte på og har fire bein, en ryggstøtte og ofte et Invisible tags no wait
Upload
Login or register

Lazy days

Click to block a category:GamingPoliticsNewsComicsAnimeOther
 
Lazy days. En stol er et møbel som er beregnet for én person til å sitte på. En tradisjonell stol er lett å flytte på og har fire bein, en ryggstøtte og ofte et

En stol er et møbel som er beregnet for én person til å sitte på. En tradisjonell stol er lett å flytte på og har fire bein, en ryggstøtte og ofte et par armlener.
Stol kan også bety stativ eller pult, også i den overførte betydningen «maktinstitusjon».

Stoler består vanligvis av et sete med stolbein og et rygglene. Det siste skiller stolen fra en krakk. De kan også være utstyrt med armlener. Utformingen av de forskjellige stoltypene varierer etter bruksområde, plassering. materialer, stil og mote. Stolen kan bestå av de bærende delene alene, som oftest av tre, stålrør eller hard plast, eller de kan være helt eller delvis trukket med tekstiler, skinn og annen duk. Stoler som hører til bord, for eksempel et spisebord eller en pult, er tilpasset høyden på bordplata og lette å flytte. Også kontorstoler gir en oppreist sittestilling. Slike stoler har ofte justerbar høyde og sittevinkel, hjul og svingbart sete. Tunge, mykere lenestoler gir en mer tilbakelent sittestilling og er stoppet eller har puter for å gi bedre hvile.
Stolen som sittemøbel er en nyttegjenstand som blir brukt av mennesker i store deler av verden. Andre sittemøbler er forskjellige typer krakker, benker, sofaer, tepper og puter.

+910
Views: 25212 Submitted: 09/07/2012
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (36)
[ 36 comments ]
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
#1 - anon id: 16bac404
Reply 0 123456789123345869
(09/07/2012) [-]
I am confused as to why you chose the norwegian definition of chair as a description.
User avatar #3 to #1 - reican
Reply +22 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
kan jeg fortelle deg om et bord? et bord er et møbel som kan brukes til mye, mest brukt til å sette fra seg tong på som glass, kopper, aviser, tallerkener og så videre, det er mange typer bord du har hobbybord som folk bruker når de skal male ting eller snekkere. men hva de er lagd av er nesten alt, du har metallbord, trebord som ofte er vel ansett som "pene" bord, du har plast bord og t .o.m. gummibord. bord kan finnes overalt på stuer, kjøkken, bad, soverom og i kjellere og loft.

håper denne informasjonen er til nytte. beause fuk you thats why
#5 to #3 - malimal
Reply -2 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
fortæl mig lidt om sofaer!
#28 to #5 - danielthedims
Reply +2 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
Nej for helvede! Den skal tages på dansk!

Et bord er et møbel bestående af en vandret flade af varierende materiale, som er hævet fra gulvhøjde, typisk vha. fire bordben. Bordet har det formål at man kan stille ting fra sig, eller at man kan sidde omkring det som et samlingssted, eller endda en kombination af begge.
Et bord placeres normalt i en spisestue, som 'snackbord', men findes også som køkkenborde, natborde, kontorborde og en masse andre steder og andre slags.
Et gammeldags bord er lavet af træ, og lidt skruer, mens mere moderne borde har metalben og en tyk plastik bordplade. Dog er gammeldags borde stadig meget i brug rundt omkring i verdenen.
User avatar #7 to #3 - nevergosolo
Reply -5 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
Jeg vil også vide mere om sofaer!!
#4 to #3 - kimmanrullgardin [OP]
-6 123456789123345869
Comment deleted by kimmanrullgardin [-]
#6 - powerfapping
Reply +12 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
Hey guys, whats goin on in here?
Hey guys, whats goin on in here?
#16 to #6 - anon id: 53bdd10d
Reply 0 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
Aw Yeah Dinner!!!
#17 to #16 - asianwin
Reply +1 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
**** you that's mine
#21 to #17 - anon id: 4d34c427
Reply 0 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
**** both your asshores, that berongs to my restaurant.
#22 to #21 - asianwin
Reply 0 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
I challenge you to maf contest
#13 - corundum
Reply +11 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
...The description and the comments.
#15 - flamingdiaper
Reply +8 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
A chair is a chair that is designed for one person to sit on. A traditional chair is easy to move and has four legs, a backrest and often a pair of armrests.
chair can also mean stand or table, also in the transferred sense of "power institution." chair usually consists of a seat with chair legs and backrest. The last stand chair from a stool. They can also be equipped with armrests. The design of the various seat types vary according to usage, location. materials, style and fashion. The seat may consist of the constituent parts alone, usually of wood, steel or hard plastic, or may be completely or partially covered with textiles, leather and other fabrics. Chairs belonging to the board, such as a dining table or desk, is adapted to the height of the tabletop and easy to move. The office chairs provide an upright sitting position. These chairs often have adjustable height and seat angle, wheel and swivel seat. Heavy, soft armchairs and a more reclined position and is stopped or pillows for better sleep. chair that his furniture is a new object that is used by people in many parts of the world. Other seats are different types of stools, benches, sofas, rugs and pillows.
#33 - hakusprite **User deleted account**
Reply +3 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
what the **** are you all saying?
what the **** are you all saying?
User avatar #14 - SuitUp
Reply +3 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
No, pickling fish will not help the situation.
User avatar #27 - murdac
Reply +2 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
Lol'd so hard at description
User avatar #26 - sonnyboii
Reply +2 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
The description had good information.
User avatar #2 - fouringer
Reply +2 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
i know the channel is ************ but you don't have to take it literally
#19 - ayevanity
Reply +1 123456789123345869
(09/08/2012) [-]
<mfw   
   
I laughed really hard and uncontrollably and clapped my hands together. Kinda like a retarded seal.
<mfw

I laughed really hard and uncontrollably and clapped my hands together. Kinda like a retarded seal.