Plane flies through smoke. awesome.. GO TO SLEEP Plane flies through smoke awesome GO TO SLEEP