Deep Fryed Bacon. Credit to OP. SI I VIII at . I IE DIIEE. I I ill I EIIO. SI I III IEI ales In ms ill all Gillzilla nan thtat D iii “E WEI III IE start" talkin Deep Fryed Bacon Credit to OP SI I VIII at IE DIIEE ill EIIO III IEI ales In ms all Gillzilla nan thtat D iii “E WEI start" talkin