hearty eggs. .. shape egg YAY egg hearts eat too many eggs well , my heart hurts hearty eggs shape egg YAY hearts eat too many well my heart hurts