Vision. Source: Oreimo.. I knew the implication! oreimo