Phantom limb. Can you imagine his pain? source: Shigurui.. You rang? Shigurui samurai amputation