Oreimo. Oreimo.. He was always an ass man Oreimo He was always an ass man