Money. Source: To Aru Kagaku No Railgun (the hand) K-on. Money Source: To Aru Kagaku No Railgun (the hand) K-on