Clannad. Tags are a lie. WEI ganer. Dango Dango Dango Dango Dango Daikazoku this Anime was Not sad