Can't stop listening

Two songs about color

"Black and Yellow" by Wiz Khalifa
"Sketch Switch" by Asumi Kana, Mizuhashi Kaori, Shintani Ryouko, Gotou Yuuko

DOWNLOAD LINK: www.mediafire.com/download.php?0kwf7tq3yfktw7y
SOUNDCLOUD: soundcloud.com/nakinyko/black-and-yellow-sketch

LYRICS (Thanks to szjdfgs for typing the lyrics):

Yeah ah ha
You know what it is
Sukecchi suicchi

Yeah ah ha
You know what it is
Hidamari
Hidamari desu

Yeah ah ha
You know what it is
Black and yellow, black and yellow
Black and yellow, black and yellow

Yeah ah ha
You know what it is
Black and yellow, black and yellow
Black and yellow, black and yellow

(Hidamari desu)
Yeah ah ha
You know what it is
Sukecchi suicchi

Yeah ah ha
You know what it is
Hidamari
Hidamari desu

Ano ano donna iro ga ima desu ka?
Egao no howaito namida no buruu
Kasanete mita toki

Honjitsu seiten nari kyanbasu ni
Miruku no aisu ramune gokun
Genki ni karaa toppingu
Yooshi! Ato de "punn" Okoranai de ne
Suichi osaretara...

Nanka ii kimochi nareba ii kanji
Kyousou da! Ichi hayaku ringo tabe yo
Sou ja nain da yo sou de iin da yo!?
Kudamono wa Moderusan
Shukudai da yon

Moshimoshi pan de ******* asagohan?
Okuchi ga burakku arie na gurei
Keshigomu kawari guzzu

Kinou no aidia wa mu~n... ima hitotsu
Mo sukoshi tacchi tsuyome ni dorou
Omoshiro fueta yo

Ieei~ Rabu & piisu fuu
Pappun ga shoubu manmaru furawaa katto
Waai! Daisuki na koto ga aru to ne
Tanoshiku sugoseru suicchi...

Maru de efude kara hibi ga umareru doriimu
Geijutsu da bakuhatsu da moete afuro
Arara dekichatta areba dekichau ne
Chikyuu no e wa guriin de guddo?
Hai soko ni sundemasu yo hidamari desu

Yeah ah ha
You know what it is
Yeah Yeah ah ha

Yeah ah ha
You know what it is
Moe moe moe! Hidamari desu

Yeah ah ha
You know what it is
Osaretara yaffuffu~

Nanka ii kimochi nareba ii kanji
Geijutsu da bakuhatsu da ringo ochite
Sou ja nain da yo sou de iin da yo!?
Kudamono wa Moderusan

Maru de efude kara hibi ga umareru doriimu
Geijutsu da bakuhatsu da moe moe moe!
Arara dekichatta areba dekichau ne
Chikyuu no e wa guriin de guddo?
Hai soko ni sundemasu yo hidamari desu

  • Recommend tagsx
+25
Views: 3464
Favorited: 15
Submitted: 08/06/2012
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to sstiickss Subscribe to animemanga submit to reddit

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#5 - fuckmymen (08/06/2012) [-]
Comment Picture
#2 - blackcomet (08/06/2012) [+] (1 reply)
Why is this so perfect?
Why is this so perfect?
#11 - xrougeassassin (08/08/2012) [-]
Comment Picture
#12 - ventuskurosaki (08/10/2012) [-]
Comment Picture
#8 - GmCity (08/07/2012) [-]
Comment Picture
User avatar #1 - thesweetape (08/06/2012) [-]
I like this :)
#13 - xaviouz (08/12/2012) [-]
Comment Picture
#7 - fablegirl (08/07/2012) [-]
Comment Picture
User avatar #6 - cumeater (08/06/2012) [-]
wiz khalifa!!
#3 - monsieurwaffles (08/06/2012) [+] (1 reply)
Mon Dieu...
Mon Dieu...
#9 - erikwarmblood (08/08/2012) [-]
WHAT IS THIS
User avatar #10 - xcalibre (08/08/2012) [-]
wow just wow
 Friends (0)