Faytuspab Estyis Pimabratru. If you are allergic to Heresy of any sort. Click away. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . If you're st mha bnha ship gravitybomb HERESY why Bakugo Katsuki Urakara Ohaco