Really cute story. . REALLY ENE STICKY I boy: hey I an doeesn' tsay anything I boy: i really like u I gid anything I girl mill ian' stayin nathin! I boy: and i  your momma likes it rough