Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search
hide menu

sfw random board

- Must be level 10 in content or comments to post on this board
- Board wiki: retards.wikifj.com
- You want a place to troll at? Go here instead kimjonginathong.com

Comments(7530363):

[ 7530363 comments ]

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Highest Rated Newest
auto-refresh every 1 2 3 5 seconds


Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #9541696 - admin (08/22/2014) [-]
stickied by admin
access this hellhole at brony.funnyjunk.com
User avatar #9697301 - andranadu ONLINE (0 seconds ago) [-]
zahnrad ur gay
User avatar #9697292 - tranquilizer ONLINE (1 minute ago) [-]
In my dream there was a fox vacuum and a building with a super conducting elevator. I built it for a man in the frozen plains.
#9697291 - xxangelisxx (1 minute ago) [-]
^ he gets fever too v
^ he gets fever too v
#9697288 - josa (1 minute ago) [-]
**josa rolled comment #401 ** :
I warned you.
#9697285 - unusualmoo ONLINE (2 minutes ago) [-]
**unusualmoo rolled image** THE BUCKET MURDERER STRIKES AGAIN
**unusualmoo rolled image** THE BUCKET MURDERER STRIKES AGAIN
#9697265 - mercyburris ONLINE (3 minutes ago) [-]
**mercyburris rolled user xerros **
**mercyburris rolled user xerros **
User avatar #9697268 to #9697265 - xerros (3 minutes ago) [-]
my thoughts exactly
#9697263 - thedarkestrogue (3 minutes ago) [-]
Ok im going to go make myself legally blind and then lose consciousness for several hours.   
   
Cya later thread
Ok im going to go make myself legally blind and then lose consciousness for several hours.

Cya later thread
User avatar #9697289 to #9697263 - tinkotin ONLINE (1 minute ago) [-]
by
User avatar #9697266 to #9697263 - josa (3 minutes ago) [-]
Bye
#9697262 - ajrin (4 minutes ago) [-]
Eye lid is twitching because lack of sleep   
but the twitching is making it impossible to sleep   
god dammit
Eye lid is twitching because lack of sleep
but the twitching is making it impossible to sleep
god dammit
#9697296 to #9697262 - mercyburris ONLINE (1 minute ago) [-]
Comment Picture
User avatar #9697290 to #9697262 - tinkotin ONLINE (1 minute ago) [-]
i kno that feel isn't it fun
User avatar #9697295 to #9697290 - ajrin (1 minute ago) [-]
very
but at least I can play more Oblivion this way
User avatar #9697276 to #9697262 - xxangelisxx (2 minutes ago) [-]
Want me to use a hammer to knock you out?
User avatar #9697280 to #9697276 - ajrin (2 minutes ago) [-]
pls
User avatar #9697284 to #9697282 - ajrin (2 minutes ago) [-]
pls do
User avatar #9697297 to #9697294 - ajrin (1 minute ago) [-]
pls knock me out with a hammer
User avatar #9697298 to #9697297 - xxangelisxx (53 seconds ago) [-]
I'll knock you up
User avatar #9697300 to #9697298 - ajrin (0 seconds ago) [-]
but im of the male gender
#9697272 to #9697262 - applecopy ONLINE (3 minutes ago) [-]
Comment Picture
#9697283 to #9697272 - delahk ONLINE (2 minutes ago) [-]
Comment Picture
#9697261 - xxangelisxx (4 minutes ago) [-]
Comment Picture
#9697258 - imshrek ONLINE (4 minutes ago) [-]
ca$h m0ney $$$
User avatar #9697275 to #9697258 - tranquilizer ONLINE (2 minutes ago) [-]
looks familiar
who's dat
User avatar #9697274 to #9697258 - delahk ONLINE (2 minutes ago) [-]
that looks like monopoly money
User avatar #9697267 to #9697258 - ajrin (3 minutes ago) [-]
buy me Bastion
#9697257 - thisiskevinhanian ONLINE (4 minutes ago) [-]
fucker went 42 and 11

and then theres me, 3/7/16


at least I helped (minimally) that guy get a quad
User avatar #9697264 to #9697257 - agreatusername ONLINE (3 minutes ago) [-]
Its fucking Yasuo, hes a one man wrecking crew.
Did you expect any different?
User avatar #9697269 to #9697264 - thisiskevinhanian ONLINE (3 minutes ago) [-]
I didn't know, I just started playing

annie is fun though, especially sending tibbers after people
User avatar #9697273 to #9697269 - agreatusername ONLINE (2 minutes ago) [-]
What server are you on?
User avatar #9697279 to #9697273 - thisiskevinhanian ONLINE (2 minutes ago) [-]
North America

also thank god I wasn't the baldlmer guy
User avatar #9697293 to #9697279 - agreatusername ONLINE (1 minute ago) [-]
Yeah, that poor skarner got fucked up.
User avatar #9697299 to #9697293 - thisiskevinhanian ONLINE (26 seconds ago) [-]
well at the start of the match, he got disconnected for like 3 minutes, came back, and charged the enemy annie into a tower and died, then did it over and over and over
User avatar #9697287 to #9697279 - agreatusername ONLINE (1 minute ago) [-]
Add me nigger.
Agreatusername
Ill help you.
#9697254 - unusualmoo ONLINE (5 minutes ago) [-]
**unusualmoo rolled user seras **
#9697252 - josa (5 minutes ago) [-]
Does people not realize that their friends know what they like on facebook?
#9697271 to #9697253 - holyfool (3 minutes ago) [-]
Well I like the show
Well I like the show
#9697237 - thedarkestrogue (6 minutes ago) [-]
Whats an anime?
Is that the thing that goes in your butt?

no...thats enema
User avatar #9697244 to #9697237 - zahnrad (6 minutes ago) [-]
It's a thing furries fap to.
#9697223 - josa (9 minutes ago) [-]
**josa rolled user huntergriff **
User avatar #9697224 to #9697223 - cann (8 minutes ago) [-]
**cann rolled user psykobear **
User avatar #9697220 - cann (9 minutes ago) [-]
**cann rolled user thewillow ** send me nudes
#9697203 - zahnrad (10 minutes ago) [-]
u fokin wot

I got my post on /mlp/ removed for not being show related, yet clearly using Equestria Girls screencap.
User avatar #9697241 to #9697203 - unusualmoo ONLINE (6 minutes ago) [-]
>/mlp/
something other than PTS
User avatar #9697228 to #9697203 - agreatusername ONLINE (7 minutes ago) [-]
Everyone hates you, thats why.
#9697233 to #9697228 - zahnrad (7 minutes ago) [-]
Sir, I must advice that considering the circumstances that no one likes you either, you have no grounds nor rights to speak to me with sentences like that.
User avatar #9697235 to #9697233 - agreatusername ONLINE (6 minutes ago) [-]
Get a haircut hippy.
User avatar #9697240 to #9697235 - zahnrad (6 minutes ago) [-]
:^)
User avatar #9697219 to #9697203 - delahk ONLINE (9 minutes ago) [-]
its my little pony not my little humanoid ponies girls
#9697222 to #9697219 - zahnrad (9 minutes ago) [-]
Tell that to all the weeaboos on this board then.
Tell that to all the weeaboos on this board then.
#9697231 to #9697222 - delahk ONLINE (7 minutes ago) [-]
don't compare us weeboos master race to these filthy bronies race
don't compare us weeboos master race to these filthy bronies race
User avatar #9697234 to #9697231 - zahnrad (7 minutes ago) [-]
You're worse than the jews.
#9697245 to #9697234 - delahk ONLINE (6 minutes ago) [-]
anime iove anime is life
anime iove anime is life
User avatar #9697211 to #9697203 - pinkiepieshappines ONLINE (10 minutes ago) [-]
nice one
User avatar #9697207 to #9697203 - josa (10 minutes ago) [-]
Good job m8
#9697200 - delahk ONLINE (11 minutes ago) [-]
**delahk rolled user fausticorn **
**delahk rolled user fausticorn **
User avatar #9697195 - josa (12 minutes ago) [-]
ajrin why did you post navy-seals copy pasta in swedish?
User avatar #9697198 to #9697195 - ajrin (11 minutes ago) [-]
cuz I wanted someone to read it out loud on vocaroo
but I changed my mind
User avatar #9697204 to #9697198 - agreatusername ONLINE (10 minutes ago) [-]
I would have done it.
User avatar #9697206 to #9697204 - ajrin (10 minutes ago) [-]
Vad fan sa du just om mig, din lilla slyna ? Du behöver veta att jag tog examen i toppen av min klass i Navy Seals, och jag har varit involverad i ett flertal hemliga räder mot Al-Qaida, och jag har över trehundra bekräftade mord. Jag är utbildad i gorilla krigföring och jag är den bästa prickskytten i hela USA:s väpnade styrkor. Du är inget för mig utan bara ett annat mål. Jag kommer att torka ut dig med precision vars like aldrig tidigare skådats på denna jord , märk mina jävla ord. Du tror att du kan komma undan med att säga det skitet till mig över Internet? Tänk igen, din jävel. Nu medans vi talar kontaktar jag mitt hemliga nätverk av spioner över hela USA och din IP spåras just nu så det är bäst för dig att du förbereder dig för stormen, ynkling. Stormen som utplånar den patetiska lilla sak du kallar ditt liv. Du är fan död, grabben. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig i över sju hundra olika sätt, och det är bara med mina bara händer. Jag är inte bara utförligt utbildad i obeväpnad kamp, men jag har tillgång till hela arsenalen av United States Marine Corps, och jag kommer att använda den till fullo för att torka din eländiga röv av ansiktet på kontinenten, din lilla skit. Om ni bara kunde ha vetat vilken ohelig vedergällning din lilla "smarta" kommentar var på väg att förstöra för dig, kanske du skulle ha hållt käften. Men du kan inte , det gjorde du inte, och nu du betalar priset, din jävla idiot. Jag kommer att bringa vrede över dig och du kommer att drunkna i den. Du är fan död, grabben
User avatar #9697214 to #9697206 - agreatusername ONLINE (9 minutes ago) [-]
Here, ill give you the gist.
HINGER DINGER DURGEN DARB UGER DINGER DIERGEN DAFEN UNGER DING DABEN
User avatar #9697218 to #9697214 - ajrin (9 minutes ago) [-]
that sounds like danish tho
User avatar #9697230 to #9697218 - agreatusername ONLINE (7 minutes ago) [-]
Look, im not gonna argue semantics with you.
 Friends (0)