WHUT. lol whut.. Quaid... Start the reactor. Free Mars... whut