Upload
Login or register

Tit-le

 
-1
Views: 1345 Submitted: 04/11/2014
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (3)
Anonymous comments allowed.
asd
#1 - anon
Reply 0 123456789123345869
(04/11/2014) [-]
Te beta om iets tegen hem te zeggen.

Naar huis gaan en op FJ posted.
#2 to #1 - poepsjinees [OP]
Reply 0 123456789123345869
(04/11/2014) [-]
Te beta om in te loggen.


weet niet of je ooit op een treinstation bent geweest, maar mensen lopen snel voorbij..
User avatar #3 to #2 - wcpapier
Reply 0 123456789123345869
(04/11/2014) [-]
te beta om gewoon engels te spreken om dat je bang kan zijn dat mensen je beordelen ik doe gewoon lekker mee