Tis The Season. . CHRISTMAS TREE DEPLOYMENT STYLE Tis The Season CHRISTMAS TREE DEPLOYMENT STYLE