Semi Auto Lego. This is what Al-Qaeda uses to train their toddlers... Ban assault legos Lego gun shoot semi auto