Poor Entei. . orl MAN. t LOVE PIZZA so MUCH. Jii) SPIRIT ' HEWE FEELINGS TOD Stop Saying Random Junk is Your Spirit Am' ma!.. My spirit animal. Poor Entei orl MAN t LOVE PIZZA so MUCH Jii) SPIRIT ' HEWE FEELINGS TOD Stop Saying Random Junk is Your Spirit Am' ma! My spirit animal