Parkour Gym in Malmö. Source: imgur subscribe for more Malmö är en kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Malmö kommun i Skåne län men även in HR Giger Caroline Aherne Claudia Lawrence batman Stephen Sutton