Kangaroo Jack. . I' ll hook u in the gamer, h. is . i u cheeki kunt H,’ I Jr f 3 bash ye dovakin ead In Ac, ) i swore on me mum. U wot m8? Kangaroo Jack I' ll hook u in the gamer h is i cheeki kunt H ’ I Jr f 3 bash ye dovakin ead In Ac ) swore on me mum U wot m8?