I don't know what i expected. . Eileen' ato she FEDS ndm EC rotc h: in norway we don' t say "i love you" we say "leg deg" which translates to "i love you" i thi
x
Click to expand

I don't know what i expected

Eileen' ato
she FEDS ndm EC rotc h:
in norway we don' t say "i love you" we say "leg deg" which
translates to "i love you" i think there very beautiful
Hanan upen Fe Spanish
x I love you
it expected.
scource:
...
  • Recommend tagsx
+1016
Views: 37471
Favorited: 39
Submitted: 07/05/2014
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to ajrin submit to reddit

Comments(148):

[ 148 comments ]
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #4 - christofferse (07/05/2014) [+] (13 replies)
In Denmark we don't say boyfriend or girlfriend but "kæreste", a uni-sex noun which directly translates to: "the one i hold most dearest", and I think that's actually pretty gay
User avatar #6 - supremetaco (07/06/2014) [+] (27 replies)
In Sweden we don't say
"I love you"
we say:
"Vad fan sa du just om mig, din lilla slyna ? Du behöver veta att jag tog examen i toppen av min klass i Navy Seals, och jag har varit involverad i ett flertal hemliga räder mot Al-Qaida, och jag har över trehundra bekräftade mord. Jag är utbildad i gorilla krigföring och jag är den bästa prickskytten i hela USA:s väpnade styrkor. Du är inget för mig utan bara ett annat mål. Jag kommer att torka ut dig med precision vars like aldrig tidigare skådats på denna jord , märk mina jävla ord. Du tror att du kan komma undan med att säga det skitet till mig över Internet? Tänk igen, din jävel. Nu medans vi talar kontaktar jag mitt hemliga nätverk av spioner över hela USA och din IP spåras just nu så det är bäst för dig att du förbereder dig för stormen, ynkling. Stormen som utplånar den patetiska lilla sak du kallar ditt liv. Du är fan död, grabben. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig i över sju hundra olika sätt, och det är bara med mina bara händer. Jag är inte bara utförligt utbildad i obeväpnad kamp, men jag har tillgång till hela arsenalen av United States Marine Corps, och jag kommer att använda den till fullo för att torka din eländiga röv av ansiktet på kontinenten, din lilla skit. Om ni bara kunde ha vetat vilken ohelig vedergällning din lilla "smarta" kommentar var på väg att förstöra för dig, kanske du skulle ha hållt käften. Men du kan inte , det gjorde du inte, och nu du betalar priset, din jävla idiot. Jag kommer att bringa vrede över dig och du kommer att drunkna i den. Du är fan död, grabben"
Which I think is beautiful.
User avatar #1 - solidderking (07/05/2014) [+] (12 replies)
i germany we say " fick sie direkt in die fotze" which means i love you just jidding, it means " **** her right in the pussy"
User avatar #21 - hellomynameisbill (07/06/2014) [+] (1 reply)
In Australia we say "OI YA BLOODY CUNTS"
which roughly translates to "Salutations my dearest friends"
and I think that's beautiful
User avatar #22 - darksideofthebeast (07/06/2014) [-]
In America, we say "GET ME ANOTHER BEER, WOMAN" And I think that's beautiful.
User avatar #71 - froggets (07/06/2014) [+] (4 replies)
In Norway we also like to say "Jeg vil knulle deg i rumpen" which transtlates into "I really want you to meet my famility" which I think is more beautiful than anything
#73 - thefunnyside (07/06/2014) [+] (5 replies)
In Serbia, we don't say "Go **** yourself", we say "Idi u picku materinu", and that translates to "Get back up your mothers cunt", and I think that's beautiful.
User avatar #107 - dorfdorfdorf ONLINE (07/06/2014) [-]
In America we say "Ayy, bby, u lookin fine, lemme holla atchu"

I think that's beautiful
User avatar #37 - alekksandar (07/06/2014) [+] (1 reply)
In Serbia, when you tell someone that they're your most important thing in the world, you simply call them "циганско ђубре"
#126 - imalex (07/06/2014) [+] (1 reply)
swell with oil and money
#133 to #126 - freakyorange ONLINE (07/06/2014) [-]
Oil, you say?
#33 - grimmwaters ONLINE (07/06/2014) [+] (3 replies)
I think the Norwegian language is so 			*******		 rad.
I think the Norwegian language is so ******* rad.
User avatar #124 - davidbowiesensei ONLINE (07/06/2014) [+] (1 reply)
In America we say "FEELS SO GOOD AROUND MAH DICK, GURL!" and I think that's amazing.
User avatar #130 to #124 - hashtronaut (07/06/2014) [-]
no, we don't.
User avatar #116 - captnnorway (07/06/2014) [-]
In Norwegian we have the same words for poison and married, which I think is strangely fitting.
#72 - turdvang ONLINE (07/06/2014) [-]
swell with pride
User avatar #30 - Kairyuka ONLINE (07/06/2014) [+] (20 replies)
In Denmark we call our lover "Skat" which literally means "treasure". I never quite understood why Americans call their lover "baby", that's kinda weird
#15 - learmy (07/06/2014) [+] (4 replies)
Don't you have any shame posting something about your country on american website?
User avatar #31 to #15 - biscuitsunited (07/06/2014) [-]
Don't you have any shame posting something about your country on a British internet?
#97 - suckerfish (07/06/2014) [+] (1 reply)
someone post the original quote plz
#129 to #97 - Orc (07/06/2014) [-]
**Orc rolled image** the original quote plz
#76 - derpination (07/06/2014) [-]
In England we say "u wot m8 ill rek u cunt" and I thinkt hat's beautiful
#63 - trollerfin (07/06/2014) [+] (2 replies)
In Finland we say: Minä rakastan sinua
[ 148 comments ]
Leave a comment
 Friends (0)