He shot first. . ttn. Pun Solo fixed it He shot first ttn Pun Solo fixed it