Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

Fatih Terim Basın Açıklaması 31 Ekim

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılmasıyla sonlanan süreci ilk kez anlatıyor..."Ümit ederim toplantı sonrası karanlıkta bir şey kalmaz. Güzel bir basın toplantısı olur. Açıkçası, bu toplantıyı organize ederken artılarını, eksilerini fazlasıyla tarttım. Buna karar vermek çok kolay olmadı. Ancak başka platformda konuşacağımı söylememe rağmen, öne almamın sebeplerini anlatacağım. Kimileri için susmam ve konuşmamam, kimileri için de konuşmam gerekiyordu."

"Galatasaray'a zarar vermemek için sustum. Ama gündemin değişmediğini gördüm. Bu sürede yaralandığımı hissettim. Benim de değerlerim ve ailem var. Ben de düşünen, üzülen, kızan ve kırılan bir insanım. Galatasaray'a zarar vermemek adına endişe ettim. Ama bakıyorum ki sistematik bir şekilde sürdürülen bir itibarsızlaştırma çabası var. Şu an konuşarak yanlış yapıyor olsam da, rahatlamak için konuşmaya karar verdim. Yoksa Divan Kurulu'nda konuşacaktım. Ama bunu öne alma sebebim çok açık ve bariz."

"Kişilere kızıp, kırılıp Galatasaray'a arkamı döneceğimi sananlara rağmen, olası bir şampiyonluk kutlamasına çağrılırsam giderim. Oyuncuların beni şikayet etmesini ben de duydum ancak ben çocuklarıma her zaman güvendim."

-5
Views: 260
Favorited: 0
Submitted: 10/31/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to sende E-mail to friend submit to reddit
Share on facebook Share on StumbleUpon Share on Tumblr Share on Google Plus E-mail to friend

Comments(0):

 

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)